СКЛЮЧВАМЕ ДОГОВОРИ ЗА ОТПАДЪЦИ ЗА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ

Пълен набор от Документи Изисквани от Общините и Екоинспекцията

  • При Нови Строежи

  • При Ремонт и Реконструкция

  • При Саниране на Блокове и Сгради

  • За Откриване на Строителна Линия

  • За Промишлени Нужди и Производство

  • За Изискванията на РИОСВ и Общините

? ПРОБЛЕМИ С ОТПАДЪЦИ ?

ОСТАВЕТЕ ВСИЧКО НА НАС

Договри за Управление на Отпадъци

Договорите за управление на отпадъците са нужни и изисквани от общинските власти при започване на ново строителство на къщи и сгради. При издаването на разрешението на строеж и откриване на строителна линия и ниво трябва да имате сключен договор с лицензирана фирма от РИОС .

При ремонт и реконструкция на съществуващи сгради се налага да гарантирате , че ще изхвърлите генерираните от вас отпадъци на законни сметища. За целта ние ще ви изготвим договор за извозване на отпадъци и след тяхното депониране ще ви дадем кантарните бележки , с които да докажете това пред общината.

При организиацията на различни производства екоинспекциите също изискват договори с фирма за управление на отпадъците , с които да удостоверите последващата утилизация на вашите отпадъчни продукти. Разполагаме с технически средства и възможности за извършването на дейността.

Ние ще се Погрижим за Всичко Вместо Вас

  • Изготвяме и Сключваме Договори.

  • Набавяме Всички Нужни Документи , Лицензи и Разрешения.

  • Доставяме в удобно за вас време и офис на куриер договора и документите .

BEFOREAFTER

Във времето назад в следствие на богатият ни и разнообразен опит със строителни и прозводствени фирми , реализирахме множество проекти с различна трудност и сложности. Уверени сме , че ще успеем да се справим и с вашият проблем спазвайки българското законодателство и законите на природата.

попитай

ВАШИТЕ ПРОБЛЕМИ СА НАШЕ ЕЖЕДНЕВИЕ

Попитай СЕГА , и се увери ,че НЯМА Нерешими Казуси и Проблеми -:)
попитай